Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Rejonowe Przedsi─Öbiorstwo Wodoci─ůg├│w i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp├│┼éka z o.o.
informuje, ┼╝e w dniach od 01.02.2019 r do 28.02.2019r
b─Öd─ů prowadzone prace remontowe wie┼╝owego zbiornika wody.
W czasie wykonywania prac dostarczona woda mo┼╝e mie─ç chwilowo
pogorszon─ů jako┼Ť─ç oraz mog─ů wyst─ůpi─ç braki w dostawie wody i spadki ci┼Ťnienia.
Za utrudnienia w czasie korzystania z wodoci─ůgu przepraszamy.
z powa┼╝aniem Prezes Zarz─ůdu
Aleksander Ratajczak


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: POBIERZ PDF

Protokół z sesji otwarcia ofert: POBIERZ PDF


W umieszczonym ogłoszeniu błędnie podano numer konta bankowego.
Bardzo przepraszamy za utrudnienie.

Wadium należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

nr konta: 15 8310 0002 0000 0576 2000 0020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Nazwa zadania:

Budowa odcinka sieci wodoci─ůgowej na trasie Bruk ÔÇô Nowiec, gm. Dzierzgo┼ä

Zamawiaj─ůcy:

Rejonowe Przedsi─Öbiorstwo Wodoci─ůg├│w i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Tytuł przetargu:

Budowa odcinka sieci wodoci─ůgowej na trasie Bruk ÔÇô Nowiec, gm. Dzierzgo┼ä

CPV:

45231300-8

Tryb zam├│wienia: Przetarg nieograniczony ÔÇô Roboty budowlane

Warunki: Wed┼éug SIWZ w za┼é─ůczeniu

Termin realizacji: do 15.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna: Aleksander Ratajczak

Miejsce składania ofert:

Rejonowe Przedsi─Öbiorstwo Wodoci─ůg├│w i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Oferty można składać do: 2016-09-23 godz. 11:00

Otwarcie ofert: 2016-09-23 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:


Rejonowe Przedsi─Öbiorstwo Wodoci─ůg├│w i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Kryteria wyboru: Wed┼éug SIWZ w za┼é─ůczeniu

Wadium: 4.000 PLN

Uwagi: Znak sprawy RPWiK.271.1.2016


pliki do pobrania:


1. Og┼éoszenie o zam├│wieniu Wodoci─ůg Bruk-Nowiec 306396 POBIERZ PDF

2. Wodoci─ůg Bruk-Nowiec SIWZ POBIERZ PDF

3. SIWZ załaczniki 1-8 (pliki spakowane RAR) POBIERZ

4. SIWZ załacznik 9 (pliki spakowane RAR) POBIERZ

5. SIWZ załacznik 10  POBIERZ PDF

6. SIWZ załacznik 11  POBIERZ PDF

7. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ POBIERZ PDF

 

Numer sprawy: RPWiK/D/1/2013 Dzierzgoń, dnia 13.12.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia publicznego, numer sprawy RPWiK/D/1/2013

Nazwa zadania: Dostawa paliw płynnych dla RPWiK w Dzierzgoniu Sp. z o.o. w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zam├│wie┼ä publicznych, od Wykonawc├│w, kt├│rym niniejsze zawiadomienie jest przekazywane faksem lub drog─ů elektroniczn─ů ÔÇô Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda niezw┼éocznego potwierdzenia otrzymania tego zawiadomienia na numer faksu 552762566 lub email: rpwik_dz@obs.com.pl

 

Dzia┼éaj─ůce na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam├│wie┼ä publicznych Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w prowadzonym post─Öpowaniu wybrano do realizacji zam├│wienia najkorzystniejsz─ů ofert─Ö z┼éo┼╝on─ů przez wykonawc─Ö:

Przedsi─Öbiorstwo Handlowo ÔÇô Us┼éugowe ÔÇ×SIGMAÔÇŁ Beata Wolda┼äska ÔÇô Kupczyk,
14-300 Mor─ůg ul. Przemys┼éowa 14, Stacja paliw Dzierzgo┼ä, 82-440 Dzierzgo┼ä ul. Zawadzkiego 9A.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyska┼éa maksymaln─ů liczb─Ö punkt├│w (100 pkt) w kryteriach: cena i odleg┼éo┼Ť─ç stacji paliw od siedziby Zamawiaj─ůcego.

 

Podstaw─ů prawn─ů dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym post─Öpowaniu, w podanym terminie to jest dnia 12 grudnia 2013r do godziny 10:30 z┼éo┼╝ono nast─Öpuj─ůce oferty:

 

Przedsi─Öbiorstwo Handlowo-Us┼éugowe ÔÇ×SIGMAÔÇŁ Beata Wolda┼äska-Kupczyk, 14-300 Mor─ůg, ul. Przemys┼éowa 14, Stacja Paliw w Dzierzgoniu, 82-440 Dzierzgo┼ä ul. Zawadzkiego 9A

Cena ofertowa netto: 132.580,00 zł

Cena ofertowa brutto: 163.230,00 zł

 

Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zam├│wie┼ä publicznych zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w prowadzonym post─Öpowaniu nie zosta┼éy odrzucone ┼╝adne oferty.

 

Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam├│wie┼ä publicznych zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w prowadzonym post─Öpowaniu nie zostali wykluczeni ┼╝adni wykonawcy.

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. A ustawy Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e umowa o zam├│wienie publiczne, mo┼╝e by─ç zawarta przed up┼éywem terminu, o kt├│rym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 tj. nie kr├│tszym ni┼╝ 5 dni od dnia przes┼éania faksem albo drog─ů elektroniczn─ů, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie kr├│tszym ni┼╝ 10 dni je┼╝eli zawiadomienie zosta┼éo przes┼éane w inny spos├│b.

Zamawiaj─ůcy zawiadomi wybranego Wykonawc─Ö o terminie i miejscu zawarcia umowy odr─Öbnym pismem.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiaj─ůcego, Wykonawcy przys┼éuguj─ů ┼Ťrodki ochrony prawnej (odwo┼éanie, skarga do s─ůdu) wobec czynno┼Ťci:

- wykluczenia Wykonawcy z post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia;

- odrzucenia oferty Wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca mo┼╝e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo┼éania poinformowa─ç Zamawiaj─ůcego o:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynno┼Ťci podj─Ötej przez Zamawiaj─ůcego w niniejszym post─Öpowaniu, lub

- zaniechania czynno┼Ťci, do kt├│rej zamawiaj─ůcy jest zobowi─ůzany na podstawie ustawy, na kt├│re nie przys┼éuguje w niniejszym post─Öpowaniu odwo┼éanie.

Termin wniesienia odwo┼éania: 5 dni od dnia przes┼éania niniejszego zawiadomienia faksem lub drog─ů elektroniczn─ů, lub 10 dni od dnia przes┼éania niniejszego zawiadomienia, je┼╝eli zosta┼éo ono przes┼éane w inny spos├│b.

Informacje dotycz─ůce ┼Ťrodk├│w ochrony prawnej znajduj─ů si─Ö w SIWZ oraz dziale VI Prawa zam├│wie┼ä publicznych ÔÇ×┼Ürodki ochrony prawnejÔÇŁ art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami).

 

ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ..

z upowa┼╝nienia Prezesa RPWiK w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

 

Anetta Machnacz ÔÇô ksi─Ögowa RPWiK w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

 

 

Przetargi

Rok 2013:

 

Za┼é─ůczniki niezb─Ödne do z┼éo┼╝enia oferty na dostaw─Ö paliw:

Za┼é─ůcznik - Og┼éoszenie o przetargu - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 1 - O┼Ťwiadczenie - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 2 - O┼Ťwiadczenie - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 3 - O┼Ťwiadczenie - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 4 - Formularz ofertowy - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 5 - Umowa - POBIERZ .PDF

Za┼é─ůcznik 6 - SIWZ - POBIERZ .PDF

 


 

 

 

 


START Aktualno┼Ťci Us┼éugi Historia Kontakt